Удирдах алба хаагчид

433 ДУГААР ХААЛТТАЙ ХОРИХ АНГИЙН ДАРГА

Овог нэр: Б.Батбаяр

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, Эрх зүйн магистр

ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛ ЭРХЭЛСЭН ДЭД ДАРГА

Овог нэр:Б.Мандалбаатар

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хошууч

Боловсролын байдал: Дээд, Эрх зүйн магистр

Back to top button