Мэдээлэл

Тус хаалттай хорих анги нь коронавирус ковид-19 халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлж Сэлэнгэ аймаг Мандал сумын нэгдсэн эмнэлэгийн эрүүл ахуй хариуцсан мэргэжилтэнтэй хамтарч жавьеолоны 0,006%-н уусмалаар хоригдлын амьдралын бүсэд болон гадна үйлдвэрийн байр, албан конторт халдваргүйжүүлэлт хийж ажилалаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button